Narystė

Europiečių judėjimas – savanoriškais pagrindais susibūrusi organizacija, vienijanti proeuropietiškai nusiteikusius asmenis ir organizacijas, tad tai, ką gali suteikti narystė asociacijoje priklauso nuo asociacijos narių norų, jų galimybių ir iniciatyvos.

Kodėl verta tapti Europiečių judėjimo nariu?

Tapęs nariu, turėsi galimybę:

  • Dalyvauti Europiečių judėjimo veikloje bei prisidėti prie organizacijos tikslų įgyvendinimo,
  • Pristatyti savo idėjas ir pasiūlymus,
  • Kandidatuoti į renkamus asociacijos valdymo organus,
  • Gauti kvietimus į nariams skirtus renginius,
  • … ir kitaip praplėsti akiratį, daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą ir praleisti laiką kartu su proeuropietiškai nusiteikusiais bendraminčiais.

Narystės sąlygos

Europiečių judėjimo nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pritaria Asociacijos keliamiems tikslams, vykdomai veiklai, pasižada laikytis Asociacijos įstatų ir moka nario mokestį. Šiuo metu nario mokesčio dydis – 20 EUR/metams. Nario mokestį būtina sumokėti stojant į asociaciją.

Kaip tapti nariu?

  1. Susipažink su Europiečių judėjimo įstatais.
  2. Užpildyk ​narystės anketą​ ir el. paštu i​nfo@eml.lt​ atsiųsk pasirašytą kandidato į narius prašymą​.
  3. Sulauk patvirtinimo el. paštu.
  4. Sumokėk nario mokestį. Sąskaita bus nurodyta atsiųstame laiške.

Sulaukus patvirtinimo ir sumokėjus nario mokestį – sveikiname tapus Europiečių judėjimo nariu!