Struktūra

Europiečių judėjimo valdymo organai:​ ​Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir vykdantysis direktorius. Valdybą sudaro penki nariai, kurie yra renkami visuotiniame narių susirinkime ketverių metų kadencijai. Valdyba savo kadencijos laikotarpiui renka Valdybos pirmininką (-ę), taip pat skiria vykdantįjį direktorių (-ę).

Asociacijos vykdančioji direktorė:
Laura Tatarėlytė

2020-2024 m. Valdybą sudaro:

Valdybos pirmininkė: Gaja Šavelė

Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė. Gaja yra nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus ekspertė, NVO veikloje dalyvaujanti daugiau nei 20 metų, turi sukaupusi vertingų žinių, patirties bei įgūdžių, siekiant užtikrinti aktyvų ir rezultatyvų NVO ir pilietinės visuomenės interesų atstovavimą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. Atstovaudama NVO Gaja teikia pasiūlymus įvairiose valstybinių institucijų darbo grupėse, dalyvauja pasitarimuose aktualiais visuomenei ir sektoriui klausimais. Dvi kadencijas dirbo Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja. Gaja yra baigusi studijas Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultete ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

Artūras Jonkus

Buvęs diplomatas, viešųjų ryšių ir komunikacijos specialistas, komunikacijos agentūros „Salve Agency“ vadovas. Karjerą pradėjo 1991 metais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, kur dirbo iki 1998 metų pabaigos. Nuo 1999 metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones bei organizacijas komunikacijos klausimais. Nuo 2001 metų dėsto ISM vadybos ir ekonomikos universitete. Nuo 2017 metų VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto praktikos docentas. Čia dėsto korporatyvinės komunikacijos valdymą. Savo žiniomis dalinasi su nevyriausybiniu sektoriumi. 2004 – 2008 metais buvo Lietuvos Raudonojo kryžiaus organizacijos valdybos pirmininku, taip pat buvo tarptautinės organizacijos UNICEF Lietuvos skyriaus valdybos nariu. Šiuo metu taip pat yra Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacijos tarybos pirmininkas.

Dalia Bankauskaitė

Turi ilgametę darbo patirtį strateginės komunikacijos, viešosios diplomatijos bei visuomenės atsparumas hibridinėms grėsmėms, visuomenės ir viešojo sektoriaus mobilizavimo srityse. D. Bankauskaitė šiuo metu dėsto Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultete „Viešosios diplomatijos ir įtikinėjimo“ kursą bei bendradarbiauja su JAV analitiniu centru „Center for European Policy Analysis“. D. Bankauskaitė dirbo Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje Informacijos skyriaus vadove, 1998–2004 metais, Lietuvai rengiantis narystei Europos Sąjungoje, vadovavo Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Visuomenės informavimo skyriui, vėliau dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje patarėja Europos Sąjungos klausimams. Kaip ekspertė konsultuoja Rytų Partnerystės programos valstybes eurointegracijos komunikacijos klausimais; 2006–2007 metais vadovavo tarptautiniam projektui „Lietuvos įvaizdžio formavimo strategija“. 2007-2009 metais dirbo vykdomąja direktore įgyvendinant nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“.

Romas Švedas

20 m. buvo valstybės tarnautoju, o nuo 2011 m. yra nepriklausomas ekspertas, profesionalus valdybų narys ir partnerystės docentas VU TSPMI. Romas dalyvavo derybose dėl Lietuvos-ES Laisvosios prekybos ir Lietuvos asocijuotos narystės ES sutarčių, tuo prisidėdamas prie Lietuvos eurointegracijos. Derybose dėl Lietuvos narystės ES jis buvo derybinio skyriaus Nr. 26 „Išoriniai santykiai“ Lietuvos komandos vadovu. Romas Švedas keturis metus dirbo Briuselyje Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovo pavaduotoju ir Lietuvos atstovu COREPER I komitete. Išėjęs iš valstybės tarnybos, darbo ES patirtimi Romas dalinasi vesdamas profesionalius mokymus ES tema. Daugiau informacijos adresu www.romassvedas.lt

Dr. Vitalius Skaržinskas

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Tarybos narys, Politikos fakulteto prodekanas projektams. Anksčiau – LR Ūkio ministerijos pramonės politikos skyriaus vedėjas, Europos Komisijos ekspertas pramonės klausimais.