Tikslai

Asociacijos tikslai:

  • Puoselėti ir skleisti bendras Europos Sąjungos (toliau – ES) vertybes: pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus;
  • Prisidėti prie Europos integracijos, Europos valstybių ir piliečių politinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio bendradarbiavimo idėjos sklaidos Lietuvoje;
  • Stiprinti Lietuvos vaidmenį ES, Lietuvos visuomenės interesų atstovavimą ES politikoje;
  • Puoselėti glaudesnius ryšius tarp Lietuvos pilietinės visuomenės ir ES bendruomenės.