Lietuvoje pirmą kartą rengiami Metų Europiečio (-tės) apdovanojimai – kandidatą nominuoti gali visi

Published by eml on

Šiemet pirmą kartą Lietuvoje vyks Metų Europiečio apdovanojimai. Jais siekiama pagerbti asmenį, kuris prisidėjo prie Europos vertybių sklaidos Lietuvoje, glaudesnio bendradarbiavimo  su ES ir jos keliamų tikslų įgyvendinimo. Rinkimus skelbia asociacija „Europiečių judėjimas“ (European Movement Lithuania-EML).

Metų Europiečio apdovanojimai jau ne vienerius metus vykstantys daugelyje Europos šalių, tarp jų ir kaimyninėje Latvijoje bei Estijoje, šiemet pirmą kartą rengiami ir Lietuvoje. Metų Europiečio rinkimus organizuoja Europiečių judėjimas kartu su LR užsienio reikalų ministerija ir Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje.

„Europiečių judėjimas inicijuodamas Metų Europiečio (-tės) apdovanojimą Lietuvoje siekia, kad žmonės labiau domėtųsi tuo, kas vyksta Europos Sąjungoje ir kad jie patys norėtų aktyviau dalyvauti ES vykstančiuose procesuose savo kasdieniniu darbu, idėjomis ar iniciatyvomis. Europos esamai situacijai ir ateičiai svarbus kiekvieno europiečio indėlis, kokią Europą patys sukursime, tokia ji ir bus. Europa – tai mes. Metų Europiečiu (-te) gali būti nominuojamas kiekvienas. Siekiame, kad Metų Europiečio (-tės) apdovanojimai taptų gražia tradicija, kai kasmet labiausiai nusipelnęs žmogus, savo darbais prisidėjo prie ES vertybių sklaidos, europinių temų atskleidimo ir priartinimo prie Lietuvos žmonių ar kitais veiksmais siekia prisidėti prie ES ateities diskusijų Lietuvoje, būtų pastebėtas ir apdovanotas” – akcentuoja Gaja Šavelė, EML valdybos pirmininkė.

Organizatoriai sieks, jog Metų Europiečio (-tės) rinkimai taptų tradiciniais ir galėtų vykti kasmet. „Nors praeiti metai buvo kupini iššūkių Europai ir visai pasauliui, kartu tai laikotarpis, atskleidęs pilietinio ir europinio solidarumo, vienybės svarbą. Šiuo laikotarpiu buvo vykdyta daug pilietinių ir verslo iniciatyvų, atspindinčių Europos vertybes ir prisidėjusių prie ES tikslų siekimo. Konkursu norime suteikti šioms iniciatyvoms matomumą bei pagerbti jas kūrusius ar įgyvendinusius žmones”, – teigia EML vykdančioji direktorė Laura Tatarėlytė. 

Tiek dalyvavimas Konkurse, tiek kandidato ar kandidatės nominavimas yra atviras visiems – iki š. m. vasario 25 d. visuomenė kviečiama siūlyti savo kandidatus. Konkurso nuostatuose rašoma, kad galima nominuoti visus fizinius asmenis,  kurie savo veikla:

  1. Parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes – pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus ir tokiu būdu skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje;
  2. Prisidėjo prie didesnio ES valstybių narių piliečių tarpusavio supratimo ir glaudesnės integracijos, gilesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje skatinimo;
  3. Parodė inciatyvą ir išskirtines pastangas skleidžiant vieningos Europos idėjas;
  4. Įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, skatinančias žaliąją transformaciją, skaitmenizacijos plėtrą bei atsparumo grėsmėms didinimą ar kitokiais būdais prisidėjo prie ES keliamų tikslų įgyvendinimo.

Planuojama, jog Metų Europiečio (-tės) rinkimai vyks dviem etapais: iš visuomenės nominuotų kandidatų, Konkurso komisija atrinks penkis pretendentus Metų Europiečio (-tės) apdovanojimui gauti. Iš šių penkių pretendentų laimėtoją viešu balsavimu išrinks visuomenė š.m. balandžio 21-29 dienomis LRT.lt portale. Laimėtojas bus iškilmingai apdovanotas simbolinės vertės prizu š.m. gegužės mėnesį vykstančių Europos dienos renginių metu.

Kandidato nominavimo anketa ir informacija apie Konkursą – čia: www.eml.lt/projektai/. EML veiklą pradėjo 2020 metais. Organizacijos įkūrimas buvo inicijuotas visuomenininkų ir švietimo apie Europą srityje dirbančių ekspertų, palaikant Tarptautiniam Europos judėjimui (angl. European Movement International). Tarptautinis Europos judėjimas yra 1947 metais įsteigta skėtinė organizacija, veikianti 39 valstybėse ir vienijanti ES klausimais dirbančias NVO, institucijas, verslo įmones ir pavienius asmenis. EML sieks oficialiai tapti pilnateise šios organizacijos nare.

Categories: Naujienos